אינך רוצה להיות חלק מהטרגדיה שלי

כאן לא תקבל כלום, אתה סתם מבזבז את זמנך. ארוז את חפציך ולך! זהו המסר שלי. אין לי מה לתת לך אין מה לקחת. אם תמשיך לשבת כאן רק תבזבז את זמנך. הדבר היחיד שעליך לעשות הוא לקום וללכת.

אם אתה עדיין חושב שאני יכול לתת לך משהו, תצטרך לשבת פה עד ימות המשיח.

אין לי מה לתת. אין משהו שאפשר לתת. אני לא נמצא בעסקי הקדושה, אני לא רוצה כלום. אתה יכול לחשוב שאני מדבר למען סיפוקי האישי, אך אילו היה זה כך, זו היתה הטרגדיה שלי. לכן הישאר בחוץ, אינך רוצה להיות חלק מהטרגדיה שלי.

@ מתוך "המצב הטבעי". במילותיו של יו ג'י קרישנמורטי‎. תרגום תרגום אבנר ארד ודיויה (שחר לב).

Facebook Comments
תגיות: , .