יום הדין אינו מיוחד ליום כיפור, שכן אנו דנים בכל רגע ורגע. אנחנו שופטים אנשים בכל פעם שנפגשים, שופטים סיטואציות בכל רגע ורגע ובעיקר שופטים את עצמנו ללא הפסקה. אלא שהקריטריונים של אותו המשפט די מפוקפקים. הסטנדרטים לפיהם אנו שופטים במהלך כל השנה הם תוצר הבלילה של התודעה. תוצר של מצב הרוח, נורמות חברתיות, ציפיות, רצונות, דעות קדומות, התניות חברתיות ועוד ועוד. כל אותה העיסה הלא מבוררת מרשה לעצמה לדון כל דבר שנמצא מולנו כאילו האמת בידה.

אל מול זה נמצא יום אחד בשנה בו אנו אמורים להתנתק מאותם סטנדרטים אנושיים, ולהתאפס אל מול קני המידה האלוהי. יום כיפור הוא יום בו אין אכילה או שתיה, אין מעשה ובעצם אין קיום אנושי רגיל. אמורה להיות רק תודעה אלוהית שמאפשרת לראות את המציאות לפי הרצון האלוהי.

פעם בשנה אנו אמורים להתנקות משתף התודעה ולבחון את עצמנו לאור האמת המוחלטת. פעם אחת בשנה אנו אמורים להעלות ולראות את המציאות כפי שהיא באמת, ללא מסך השיפוטיות האנושי.

וזו עבודת יום הכיפור, או המדיטציה היהודית אותה אני מתכוון לפעול ביום הכיפורים הקרוב.

הזמנה להגיב ולהאיר
מדיטציה יהודית בפרשה ובזמן
התבוננות במקור האור בחנוכה

כמו כל חגי ישראל, גם בחג החנוכה ישנם אינספור יסודות עמוקים שניתן וכדאי לדלות מהם עקרונות חשובים, להתבונן בהם ולקחת אותם כיסוד למדיטציה יהודית. ניתן גם לבחור להעמיק באור ובנר. נושא שבו ישנם רעיונות עמוקים שמשמשים כמושא להתבוננות ומדיטיצה בקבלה ובתרבויות רבות נוספות. אלא שכשרוצים להתחיל הארה במקום חשוך, יש …

מדיטציה יהודית
מלך: שאין על גביו אלא ה' אלהיו

במסכת הוריות יש גמרא מוזרה המסבירה שם שיש שניים שלא יכולים להיות עניים, השני מבניהם הוא הכהן הגדול, שלא יגיע לעניות בגלל שאם אין לו, אז הוא מקבל ממון משאר הכהנים: "…'והכהן הגדול מאחיו' שהוא גדול מאחיו בנוי בכח בחכמה ובעושר אחרים אומרים מנין שאם אין לו גדלהו משל אחיו". …

מדיטציה יהודית
בין עשו ומודעות עצמית

בפרשת תולדות מופיע הנס הרפואי הראשון. ברגע אחד עשו מחלים ממחלה סופנית וחוזר ללכת. רגע אחד הוא טוען "הנה אנוכי עומד למות", ובזכות מנה של נזיד עדשים הוא מתאושש "ויאכל וישת ויקם וילך". ניתן לטעון שכל מה שהיה צריך זו מנה של פלאסיבו, וניתן לטעון שהוא רק חיפש תירוץ ליעקב. אלא שנראה שפרשיה …