בפרשת תולדות מופיע הנס הרפואי הראשון. ברגע אחד עשו מחלים ממחלה סופנית וחוזר ללכת. רגע אחד הוא טוען "הנה אנוכי עומד למות", ובזכות מנה של נזיד עדשים הוא מתאושש "ויאכל וישת ויקם וילך". ניתן לטעון שכל מה שהיה צריך זו מנה של פלאסיבו, וניתן לטעון שהוא רק חיפש תירוץ ליעקב. אלא שנראה שפרשיה זו של מכירת הבכורה, מצביעה באופן מובהק על המלכודות שאדם ותרבות שאינה מודעת עלולים ליפול אליהם. ומדוגמה זו ניתן גם ללמוד את הצורך בתרגול של ראיית המציאות כמו שהיא, כלומר הצורך בתרגול מדיטציה גם מעבר לגבולות המדיטציה היהודית.

בפרשיה קצרה זו של מכירת הבכורה, חוטא עשו שני חטאים שחורגים מעבר לאותו הרגע, ומצביעים על אופיו של עשו ואופייה של תרבות שלמה שיונקת מתפיסת עולם זו:

את החטא הראשון תיארנו למעלה "הנה אנוכי עומד למות". עשו נופל במלכודת המלודרמטיות. הוא מגזים בתגובות ומפליג בדמיונות הרחק מעבר לגבולות הסביר. כל פעם שאדם חושב מחשבה, הוא חווה חוויה. יש את אלו שמסוגלים להתתעלות מעל למחשבה, ולהתגבר על ההשפעה שלה על הנפש. ויש מהצד השני את אלו שמאמינים לכל מחשבה החולפת בתודעה. עשו חוזר מהציד רעב, לא סתם רעב אלא "מת מרעב", אלא שהמחשבה כובשת את התודעה וגורמת לו לפעול בהתאם לאותה גחמה. ראיה בהירה של המציאות היתה מודעת לפער העצום בין הרעב הליגיטימי לתחושה של "הנה אנוכי עומד למות", שאינה אלא הגזמה פרועה.

חטאו השני של עשו חמור בהרבה. "ויבא עשו מן-השדה, והוא עיף". זו בעיה, אבל ישנם דרכים כדי להתגבר על עייפות, ישנם דרכים להתמודד עם עייפות ובעיקר כדאי ללמוד להבא לקח כדי להמנע ממצבים שבהם מגיעים לעייפות. אלא שעשו אינו מתבייש בעיפות ואף משתמש בה כתירוץ לקבל הנחות. "הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי". כלומר לא רק שהוא אינו מתבייש בחולשה והחיסרון, אלא מנצל אותה כדי לקבל הטבות. אדם או תרבות שבמקום לשאוף למעלה, או לפחות להכיר בחסרונות שלהם, הופכים את החיסרון לאידיאולוגיה, אותה התרבות כבר החלה במהלך הגסיסה. תרבות שכזו מתרצת את החסרונות ובמקום להתגבר ולהחלים, מעלה את הפגמים כנס.

בתרגול מדיטציה ככלל ומדיטציה יהודית בפרט אנו מביטים בעצמנו, בוחנים את הסיפורים השונים בהם אנו מזינים את התודעה. בוחנים את הנחות היסוד המעצבות את האדם והתרבות. בתרגול מדיטציה אנו מתבוננים ומנסים להבחין מתי אנו דוברי אמת, ומתי אנו מאמינים לתירוצים.

הזמנה להגיב ולהאיר
מדיטציה יהודית בפרשה ובזמן
התבוננות במקור האור בחנוכה

כמו כל חגי ישראל, גם בחג החנוכה ישנם אינספור יסודות עמוקים שניתן וכדאי לדלות מהם עקרונות חשובים, להתבונן בהם ולקחת אותם כיסוד למדיטציה יהודית. ניתן גם לבחור להעמיק באור ובנר. נושא שבו ישנם רעיונות עמוקים שמשמשים כמושא להתבוננות ומדיטיצה בקבלה ובתרבויות רבות נוספות. אלא שכשרוצים להתחיל הארה במקום חשוך, יש …

מדיטציה יהודית
מלך: שאין על גביו אלא ה' אלהיו

במסכת הוריות יש גמרא מוזרה המסבירה שם שיש שניים שלא יכולים להיות עניים, השני מבניהם הוא הכהן הגדול, שלא יגיע לעניות בגלל שאם אין לו, אז הוא מקבל ממון משאר הכהנים: "…'והכהן הגדול מאחיו' שהוא גדול מאחיו בנוי בכח בחכמה ובעושר אחרים אומרים מנין שאם אין לו גדלהו משל אחיו". …

מדיטציה יהודית בפרשה ובזמן
עודנו עומד

אחת המטרות המרכזיות במדיטציה בכלל ומדיטציה יהודית בפרט היא יצוב התודעה. אדם לא יכול להכיר את עצמו כשהוא מיטלטל מכל השפעה הקוראת בעולם. רגע אחד אנו מאושרים, ואז העולם צבוע בגוון מסויים, ורגע לאחר מכן אנו שומעים מילה שאינה טובה, ורואים את העולם בגוון אחר לחלוטין. אדם המעוניין להכיר את …