לכן לא הצהרתי זאת

פוטהפאדה, אין הדבר תורם להשגת התכלית… לכן לא הצהרתי זאת.

פוטהפאדה: "… אמור לי האם העולם נצחי?…".

בודהה: "לא הצהרתי שהעולם אינו נצחי ושההפך אינו נכון".

"ובכל אדוני, האם העולם אינסופי…".

"לא הצהרתי שהעולם אינו סופי ושההשקפה האחרת שגויה".

"אך אדוני, מדוע אדוני לא הצהיר את הדברים הללו?".

"פוטהפאדה, אין הדבר תורם להשגת התכלית, אין הדבר תורם לדהמה, אין זו הדרך להובלת חיים רוחניים, אין הדבר מוביל להתפכחות, לאי-תשוקה, לחידלון, לשלווה, לידע גבוה, להתעוררות, לניבאנה. לכן לא הצהרתי זאת."

"אך אדוני, מה כן המכובד הצהיר?".

"פוטהפאדה, כך הצהרתי: 'זה סבל, זה מקור הסבל, זהו קץ הסבל, וזוהי הדרך המובילה לקץ הסבל'".

 

@ השיחה עם פוטהפאדה, מתוך קובץ השיחות הארוכות של הבודהה, תרגום הדיגהה ניקאיה מאת שי שוורץ.

Facebook Comments
תגיות: , , , .