עמוד זה הנו זמני. עד אז, אתר זה נכתב כדי לסייע לי ולכשכמוני, הנמצאים בין התרבויות השונות ומחפשים את עצמם בתווך. החיים בעולם המערבי אך מנסים להעזר בתובנות הקדמונים, בין אם אילו התובנות המגיעות להבודהיזם אי שם במזרח, ובין אם אילו תובנות שנולדו כאן במחוזותינו כשרוח ישראל סבא מנשבת בהם.

הקורא מוזמן להציע, לתקן, להוסיף, לכעוס או לאמץ.

בברכה

ק.נ. אריאל

Facebook Comments