והרי מבואר גודל הצווי על השמת הלב וההתבוננות

וכבר נצטיונו על ענין ההתבוננות:

א. "והיו הדברים האלה על לבבכם": שזהו ענין ההתבוננות ואגדת מוסר וחכמה שהוא הערת השכל.

ב. "ושמתם את דברי אלה על לבבכם": שאין מקרא יוצא מידי פשוטו שזהו מה שנצטוה על ההתבוננות היטב עד שיכנסו הדברים חקוק על לבו ועל נפשו.

ג. …"ועתה ישראל מה ה' אלוהך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוהך ולאהבה את ה' אלהיכם", וידוע שהדברים המיוחדים לרצון הלב ולכחת הנפש כמו היראה והאהבה והמדות טובות אי אפשר לקיימן כי אם על ידי השגת השכל ושקידת ההתבוננות ועד שיכיר את דברי השכל והתבונה שכן הוא האמת הברור ואז יכנסו בלבו. כי ידוע שאין הלב מקבל אלא הדבר שנתאמת אצלו…

והרי מבואר גודל הצווי על השמת הלב וההתבוננות, הכה כתיב ומלתם את ערלת לבבכם. וידוע שדבלי זה אי אפשר כי אם על ידי התבוננות והשתדלות רב עד שיוכנע מאוד לפני המקום..

@ יסוד העבודה, חלק ב, פרק ו. הרב אברהם וינברג מסלונים זצ"ל

Facebook Comments
אין תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מדברי רבותנו
החיים תלויים במידת התנועה בחידוש

לפעמים קורה שיש לאנשים פנימית מלהיבה, אבל אז הם הופכים אותה לאידיאולוגיה. ההבנה נעצרת היכן שהיא, ומאבדת את חיותה הפנימית. היא הופכת להיות נוסחה מקובעת, סטאטית, או חיקוי של מה שנעשה אתמול. ברגע שאין אמת, אין חיים. החיים תלויים במידת התנועה בחידוש. במקום שיש חיים, שם הקב"ה נוכח ומתגלה. @ …

מדברי רבותנו
להפתח להארה חדשה שמקורה בחכמה

…כדי לזכות להארת החכמה המשקפת נכונה את ההוויה, צריך לדעת לבטל את האני… כדברי הפסוק אותו דורש רבי נחמן: "לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו". זאת כיוון שכל זמן שהאדם חי רק מתוך הרצונות והמאוויים האישיים שלו, הוא לעולם לא יוכל להבין ולזהות את המציאות כהוויתה. הוא תמיד …

דמיון מודרך במדיטציה יהודית
הדמיון של החסיד כתחליף לנבואה

לנו שלא זכינו לנבואה, ישנו תחליף והוא החסידות. מהו האמצעי של החסיד? הדמיון. כדי לזכות לדבקות אלוקית, להשראה, כך מלמד ריה"ל, החסיד מדמיין לעצמו מראות נשגבים מן ההסטוריה כדוגמת מעמד הר סיני, קריעת ים סוף וכיוצא באילו. הדמיונות הויזואלים הללו יעניקו לעולמו הדתי של החסיד מוחשיות וצבע… ישנו כמובן הבדל …