הדרך להגיע ל"ועשו לי מקדש"

והנה הדרך להגיע ל"ועשו לי מקדש" הוא כדרך "ויקחו לי תהומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי", ופירשו בזה הצדיקים, "מאת כל איש אשר ידבנו לבו", היינו הדברים שתשוקת לבבו מיוחדת אליהם והם היקרים אצלו מכל יקר, אותם העניינים רצון השם יתברך מיהודי שימסרם לו לתרומה. וזהו "תקחו את תרומתי", שלזה קורא הקב"ה תרומתי, מה שמוסר לה' יתברך את הדבר שהוא אצלו עיקר החיים.

ומה יעשה יהודי שאין לו מה לתת תרומה, לפחות ימסור לה' יתברך את לבו, שיהיה לבו לב יהודי אשר נכספה וגם כלתה נפשו, שמשתוקק וצמא לאור בבחינת צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, ובשום אופן אינו משלים עם המציאות הזו שמסתובב בלא הרגשת טעם ותענוג אף מהענינים המקודשים ביותר, ושומר ומצפה לעת שישוב להרגיש נועם ותענוג אלוקותו יתברך.

ומוטל עליו לקדש את כולו בקדושה, הדרך לזה היא ועשו לי מקדש, שתהיה ליהודי נקודה אחת של קדושה, ועל ידי זה תתפשט הקדושה בכל מהותו ומציאותו. וזה ענין חסיד לדבר אחד, שאם אינו יכול להיות קדוש בכל הענינים יקח לו פרט אחד שבו יהיה שמור בקדושה, ועל נקודה זו ישמור במסירות נפש, ועל ידי זה יש בו כח הקדושה המתפשט בכל כולו ומתקיים בו "ושכנתי בתוכם".

 

מתוך נתיבות שלום לאדמו"ר מסלונים לע פרשת תרומה.

אין תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מדברי רבותנו
לקלוט ולראות את העולם כמות שהוא

האדם השני אינו משתמש בשיטה הפונקציונאלית שהומצאה על ידי האדם הראשון, הוא אינו יוצר עולם משלו. במקום זאת הוא רוצה להבין את העולם החי, ה"נתון" שבתוכו הוטל. לפיכך, אין הוא עושה מתימטיזציה של תופעות ואין הוא הופך את הדברים למושגים. הוא עומד מול היקום בכול שפע צבעיו, הודו ושגבו, ולומד להכירו …

מדברי רבותנו
אך בפנימיות הנשמה שומע

איתא בדגל מחנה אפריים בשם הבעל שם טוב הקדוש, זי"ע, על מאמר חז"ל "בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב וכו'", שהקשה… מדוע אין שומעים את הבת קול, ואם אין שומעים אותה לשם מה היא יוצאת? ומבאר שכל ההתעוררות והרהורי תשובה הפוקדים את יהודי מזמן לזמן, הכל הוא מכח הבת …

מדברי רבותנו
וכל איש ישראל מרגיש – אסור לו לחקור

וכל איש ישראל מרגיש לפעמים התרוממות, אם בעת התפילה או בשבתות וימים טובים וכך לפעמים בשאר זמנים מרוממים, שבשכל אינו יודע מה לו עתה, ואסור לו לחקור בשעה זו אחר התרוממותו מה לו, כי החקירה בשכל מקלקלת את ההתרוממות… אש קודש, האדמו"ר מפיאסציה, שנת תש"ב