זרע מחשבה – קצור גורל

זרע מחשבה – קצור פעולה,

זרע פעולה – קצור הרגל,

זרע הרגל – קצור אישיות,

זרע אישיות – קצור גורל.

@ אמירה מוכרת שהועתקה מאחרית דבר מהספר דברי הבודהה, תרגומים מתוך הכתבים הבודהיסטים המוקדמים. מאת אסף סטי אל-בר וקרן ארבל

Facebook Comments