מורכבות המונח מדיטציה היהודית

מדיטציה יהודית הינו שם לא מוצלח לענף מהותי מתחדש בעבודת האל של היהודי המאמין, של "רוחניקים" הישראלים ושל תרבויות ניו' אייגיות בעלי זיקה יהודית.

אין כל ספק שבימי קדם עסקו היהודים המאמינים ששאפו לקדושה ולנבואה בסוג כלשהו של מדיטציה, אלא שמלבד רמזים סתומים ותיאורים חסרים, כגון "נגן המנגן" או השהייה של החסידים הראשונים, לא נותרו עדויות שמאפשרות שחזור של הפרקטיקות המדיטטיביות של היהודים בימי קדם. עיסוק זה בא לידי ביטוי אזכורים שונים המופיעים כבר בתנ"ך וממשיכים לאורך התלמוד והספרות המדרשית. אלא שאין כל אפשרות לשחזר בדיוק מה היו הטכניקות בהם השתמשו, ו"מדעי הרוח" אבדו במשך השנים ואף נדחקו במכוון מתוך צורך לעגן את אורח החיים הדתי הנדרש כדי להתמודד עם סכנות הרוח המשוטטת בתקופה של חולאי הגלות.

מאז שחדרו האמונות מהמזרח, ובראשם התרבות הבודהיסטית, התגבר העיסוק של התרבות המערבית במדיטציות שונות, וכתוצאה מזה גם החיפוש אחרי מדיטציה "יהודית". דבר זה גרם למספר אנשים לנסות לשחזר את אותם הפרקטיקות העתיקות שאבדו. חלקם יצרו טכניקות לאור תובנות פסיכולוגיות, חלקם ניסו לשחזר באופן כזה או אחר מרסיסי המילים הפזורים, חלקם בדו שיטות מליבם, חלקם גיירו מדיטציות מתרבויות אחרות וחלקם סברו שיש לאמץ שיטות שעובדות, גם אם מקורם בתרבויות זרות.

מכיוון שמאחרי המונח "מדיטציה יהודית" כלולים זרמים רבים בעלי מטרות שונות, נוצר מצב בו ישנם רבים הטוענים שהצליחו לחשוף או ליצור שיטות מדיטטיביות יהודיות, שפעמים סותרות אחת את השניה, ופעמים אינם אלא יצירה שאין מקומה בעולמו של היהודי השואף אל הקודש, כפי שוודאי היתה המדיטציה היהודית בימי טהרתה.

נוכחותה של המדיטיצה היהודית בימי קדם לא נבע רק מתשוקה אישית של האדם השואף להתקרב לאלוהות, אלא כנראה שהיתה תרגול הכרחי לאילו ששאפו לרוח הקודש ולנבואה. וכיום, כאשר אחיזת הברזל של מערכות הגנה הגלותיות מתחילים להיסדק לאור הרוח הישראלית המקורית החוזרת לנשב, חוזר הצורך לחדש את הדרכים לעבר אותו קשר בו האדם זכה לשמוע את קולו של האלוקות, ומתוך כך חודש הצורך לברר את הפרקטיקות המדיטטיביות שיסיעו ליהודי המאמין להעפיל מחדש לגבהי הקדושה אליהם מסוגל ונועד.

אלא שמדיטציה יהודית הינו שם לא מוצלח לענף מהותי מתחדש בעבודת האל של היהודי המאמין, אך בגלל שטרם בורר שם המסוגל לקשר בין התרגולות הטכניות המוכרות בעיקר מתרבויות זרות, לבין שאיפת הקודש היחודית למאמין, בשל זאת נאלץ בינתיים להסתפק במונח זה.

הזמנה להגיב ולהאיר
אין תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מדיטציה יהודית
מלך: שאין על גביו אלא ה' אלהיו

במסכת הוריות יש גמרא מוזרה המסבירה שם שיש שניים שלא יכולים להיות עניים, השני מבניהם הוא הכהן הגדול, שלא יגיע לעניות בגלל שאם אין לו, אז הוא מקבל ממון משאר הכהנים: "…'והכהן הגדול מאחיו' שהוא גדול מאחיו בנוי בכח בחכמה ובעושר אחרים אומרים מנין שאם אין לו גדלהו משל אחיו". …

מדיטציה יהודית
בין עשו ומודעות עצמית

בפרשת תולדות מופיע הנס הרפואי הראשון. ברגע אחד עשו מחלים ממחלה סופנית וחוזר ללכת. רגע אחד הוא טוען "הנה אנוכי עומד למות", ובזכות מנה של נזיד עדשים הוא מתאושש "ויאכל וישת ויקם וילך". ניתן לטעון שכל מה שהיה צריך זו מנה של פלאסיבו, וניתן לטעון שהוא רק חיפש תירוץ ליעקב. אלא שנראה שפרשיה …

מדיטציה יהודית
עבודת יום כיפור

יום הדין אינו מיוחד ליום כיפור, שכן אנו דנים בכל רגע ורגע. אנחנו שופטים אנשים בכל פעם שנפגשים, שופטים סיטואציות בכל רגע ורגע ובעיקר שופטים את עצמנו ללא הפסקה. אלא שהקריטריונים של אותו המשפט די מפוקפקים. הסטנדרטים לפיהם אנו שופטים במהלך כל השנה הם תוצר הבלילה של התודעה. תוצר של …